default-header
HomeLedeninformatieAlgemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Eens per jaar (in het begin) is er een Algemene Ledenvergadering (ALV).
De ALV heeft als doel het evalueren, afstemmen en goedkeuren van het afgesproken en toekomstig beleid binnen HTC. Het beleid is gericht op ontwikkeling, borging en verbetering van de kwaliteit. Daarnaast wordt door het bestuur verantwoording afgelegd (jaarverslag, jaarrekening), de
contributie vastgesteld, de begroting gepresenteerd en vinden de bestuursverkiezingen plaats.
De ALV kan door alle leden bezocht worden.

Zie hieronder de notulen van de afgelopen jaren:

Het bestuur van HTC Horst