default-header
HomeLedeninformatieBaanreglement

Baanreglement

Baanbezetting

Deze is aangegeven op het afhangsysteem.
Afhangen moet je doen via de KNLTB App.

Duur speeltijd (inhangen met het JIBA systeem is verplicht)
Enkel spel 60 minuten
Dubbel spel of mixed 60 minuten

Inschrijvingen
Door betaling van de contributie bent u in het bezit gekomen van de ledenpas. Elk lid mag spelen door een baan te reserveren in het JIBA systeem. Het JIBA systeem controleert het pasje op geldigheid.
De pas blijft niet achter in de kantine, maar dient door u zelf te worden bewaard. Als men het pasje kwijt raakt, dient dit zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de club. Tegen betaling van €5,– zal er een nieuw exemplaar worden aangevraagd en komt u tevens in het bezit van een noodpas. Deze pas blijft eigendom van HTC Horst.

Introductie van niet-HTC leden
Het is toegestaan, om gebruik te maken van de banen in gezelschap van introducés (zowel Horsternaren als niet-Horsternaren)
Meld je van tevoren even via info@htchorst.nl of men dient van te voren bij de kantinemedewerkers(sters) een pasje te vragen en te betalen.
Met dit pasje kan men spelen. Men dient zich te houden aan de regels van het JIBA systeem!
Na 18.00 uur (m.u.v. zaterdag en zondag) worden er geen introducés toegelaten op de banen en indien het druk is, worden de introducés ook geweigerd. Na afloop van het tennissen, dient het HTC-lid het pasje af te geven aan de kantine medewerkers(sters).
Indien er misbruik van deze regeling wordt gemaakt, is het aan het bestuur voorbehouden gepaste sancties te treffen. Deze regeling moet worden beschouwd, als een extra service aan de leden en niet als een “pseudo-lidmaatschap”!

Voeten vegen
Bij het verlaten van de baan: s.v.p. de voeten afvegen aan de borstels!

Algemene regels

 • voor het spelen altijd bladeren, papier, etc van de banen verwijderen
 • na het spelen altijd vegen; alleen als de baan dusdanig nat is dat je veel gravel verplaatst met vegen is dit niet nodig.
 • bij opdooi kan er niet getennist worden
 • sneeuw niet van de banen halen
 • raadpleeg de mededelingen op het bord op het terras
 • De ouders dienen toezicht op de kinderen te houden. De kinderen mogen niet op de banen!
 • Als er water op de banen staat mag men niet op de baan tennissen, ook al zijn de netten niet omlaag!
 • Als de netten omlaag zijn gelaten, mag men nooit van de banen gebruik maken!
 • U mag geen plassen water met de bezem, sleepnet of sponswals uit elkaar vegen!
 • De vervoermiddelen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden geparkeerd.
 • Honden mogen alleen aangelijnd op het tennispark.
 • De tennisbanen mogen alleen betreden worden in de voor de tennissport gebruikelijke kleding, waarbij in geen geval andere schoenen dan tennisschoenen mogen worden gedragen.
 • Het is ook niet de bedoeling dat bijv. spijkerbroeken als trainingspak gaan dienen, of dat men broekjes die men bij voetbal, atletiek, of volleybal draagt, als tenniskleding gebruikt.
 • Indien de groundsman het nodig acht de banen te verzorgen, wordt u verzocht aan zijn verzoek gevolg te geven en de banen te verlaten, totdat deze weer vrijgegeven worden.

Na het spelen de banen schoon achterlaten!

Gedragingen rond de baan
Op uitdrukkelijk verzoek van de groundsman:
Drinkwater is NIET op de baan aanwezig.
Mochten er toch flesjes e.d. op de baan aanwezig zijn, ruim deze dan na gebruik s.v.p. op.
Niet alleen vanwege de netheid, ook vanwege de veiligheid.
Iedereen die na een zware of minder zware tennismatch zijn toevlucht zoekt op het terras, om daar onder het genot van een drankje wat uit te blazen, wordt vriendelijk verzocht de lege stoelen NIET als voetsteun te gebruiken. Zij die roken s.v.p. de sigaretten uitmaken en weggooien in de daarvoor bestemde asbakken en niet op het terras.

Veel tennisplezier!
Bestuur HTC Horst