default-header
HomeLedeninformatieBlessureregeling

Blessureregeling

Als men langdurig ziek/geblesseerd is bestaat er de mogelijkheid tot gedeeltelijke restitutie van de contributie. Hiertoe dient men zich schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie.

Blessureregeling gaat pas in na schriftelijke melding aan de ledenadministratie
Het ledenpasje wordt gedurende de ziekte/blessure niet geaccepteerd door JIBA.

Restitutie zal dan plaatsvinden over de “volle” maanden van het seizoen, verminderd met de administratiekosten van € 20,00 (onder andere in verband met de bijdrage aan de bond en het district). Voldoet men niet aan deze voorwaarden, dan zal er geen restitutie van contributie plaatsvinden.
Terugbetaling vindt éénmaal per jaar plaats aan het einde van het seizoen (januari/februari van het jaar erop volgend).

Naast een blessureregeling voor de senioren hebben we ook een blessureregeling voor de jeugd. Deze regeling heeft een andere opzet omdat in het contributiebedrag (het totaalpakket) ook de kosten zitten voor de competitie en de trainingen. Wil men aanspraak maken op de blessureregeling dient men dit schriftelijk of per mail te melden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@htchorst.nl) en vanaf melding gaat de regeling in.

De regeling houdt in dat 50% wordt terugbetaald per volle maand (volle maand = pakketkosten – administratiekosten / 12), vanaf het moment dat een lid zich geblesseerd heeft gemeld.

de ledenadministratie
ledenadministratie@htchorst.nl