default-header

Padel

Padelcommissie
Ruud Geurts, Pascal Schreurs, Tom Maassen (Personal Tennis) en Frank van der Sterren

Proces
Sinds de zomer van 2021 zijn wij ons aan het oriënteren op een mogelijke aanleg van padelbanen. Op dit gedeelte van onze website houden we jullie op de hoogte van deze ontwikkeling.

Zomer 2021 – voorjaar 2022
In de zomer van 2021 hebben we een aantal mensen vanuit de club benaderd om de padelcommissie mee te vormen. Met dit groepje hebben we eerste oriënterende gesprekken gevoerd, hebben we het gehad over de haalbaarheid en zijn we aan de slag gegaan met een eigen onderzoek. Zowel de KNLTB als verschillende verenigingen waar padel al gerealiseerd is, hebben we hierin meegenomen.

Juni 2022
Na dit vooronderzoek hebben we binnen de commissie naar elkaar uitgesproken dat we de haalbaarheid concreter in beeld willen brengen en daadwerkelijk een padelplan willen schrijven. We zijn gestart met het uitzetten van een enquête onder onze leden, om zo de leden te informeren en te peilen hoe zij denken over een mogelijke aanleg van padelbanen op onze tennisvereniging.

Ben je lid van onze tennisvereniging en heb je de enquête nog niet ingevuld? Klik dan op de link in de nieuwsbrief die op donderdag 9 juni is verspreid.