default-header
HomeUpdate mogelijke realisatie padelbanen

Update mogelijke realisatie padelbanen

Update mogelijke realisatie padelbanen – 23 november 2022
 
Beste leden,
In september hebben we jullie de laatste keer geïnformeerd over het proces van de mogelijke realisatie van twee padelbanen op onze tennisvereniging. Graag praten we jullie weer even bij.
Inmiddels hebben we drie offertegesprekken achter de rug en zijn we op bezoek geweest bij drie verenigingen waar padelbanen zijn aangelegd door deze partijen. We hebben ons gerealiseerd dat het aanleggen van twee padelbanen een kostbare investering gaat zijn. In een gesprek met een financieel adviseur van de KNLTB hebben we afgesproken dat hij ons gaat ondersteunen om het financiële plaatje in beeld te krijgen. Ook willen we onderzoeken welke werkzaamheden we mogelijk in eigen beheer kunnen uitvoeren, zodat we de kosten waar mogelijk kunnen verminderen. We zijn dan ook blij dat Theo Houwen vanuit zijn technische expertise inmiddels is aangesloten in onze padelcommissie, om een en ander nog beter in beeld te krijgen. De rol van Tom (Personal Tennis) zal voornamelijk concreet in beeld komen wanneer de padelbanen er fysiek liggen.
Ons eerste idee voor de plek van de twee padelbanen (ter hoogte van de huidige minibaan), zijn we op dit moment aan het heroverwegen. We onderzoeken nu ook of het advies van ons als padelcommissie uiteindelijk wordt om toch een baan op te offeren (in dit geval baan 4) om de aanleg van de banen te realiseren. Dit heeft meerdere redenen, die we op dit moment aan het uitwerken zijn. In de resultaten van de enquête kwam in ieder geval naar voren dat iets meer dan de helft van de leden dit niet als een probleem zou zien.
Al met al, wordt in deze periode voor ons steeds meer duidelijk, maar zijn we nog niet klaar om een definitief advies uit te brengen. We hopen aan het begin van het nieuwe kalenderjaar dit advies (incl. financiële opzet) met jullie te delen, waarbij we een informatieavond dan wel een extra ALV willen inlassen, om goedkeuring vanuit de leden te ontvangen. Dit is namelijk voor ons en het bestuur een voorwaarde, om uiteindelijk over te gaan tot de realisatie van deze banen.
Wordt vervolgd.
Groet,
De padelcommissie (Ruud, Pascal, Tom, Theo en Frank)

Update mogelijke realisatie padelbanen – 21 september 2022
Beste leden,

Het padelproces heeft de afgelopen periode niet stilgestaan! Ben je benieuwd naar de huidige stand van zaken?

Klik dan op dit document.

Alles is ook terug te lezen op onze website

Groet,
De padelcommissie (Ruud, Pascal, Tom en Frank)