default-header
HomeSamenwerking HTC en Wittenhorst

Samenwerking HTC en Wittenhorst

Samenwerking HTC Horst en RKsv Wittenhorst krijgt vervolg

  • Sinds 2015 werkt onze vereniging al samen met RKsv Wittenhorst. Beide besturen geloven in de potentie én noodzaak van samenwerking voor de lange termijn. De afgelopen jaren zijn we daarom gezamenlijk de verkenning naar een toekomstig gezamenlijke accommodatie gestart. We zijn echter bovenal als besturen nader tot elkaar gekomen, met o.a. een aanstaande eerste gezamenlijke inkoopdeal en de realisatie van het ‘verbindingspad’ als resultaat.

Afgelopen jaar hebben we deze samenwerking weer intensiever opgepakt en nieuwe ambities bepaald voor de toekomst.

Samenwerkingsplan ontwikkeld

Onze vereniging heeft samen met RKsv Wittenhorst het afgelopen jaar, onder begeleiding van Negen/Sport aan de Maas, gewerkt aan een samenwerkingsplan. We hebben samen met veel enthousiasme van gedachte gewisseld en gebrainstormd over hoe en op welke manieren we als verenigingen onze kennis en kunde meer en beter met elkaar kunnen delen. Onlangs is het samenwerkingsplan overhandigd aan wethouder Geurts.

Mogelijkheden samenwerking

In het samenwerkingsplan staat beschreven hoe wij als verenigingen de samenwerking kunnen voortzetten c.q. kunnen uitbreiden, met onderscheid tussen kort een lange termijn aandachtspunten. Denk hierbij aan gezamenlijke vrijwilligersdagen, het delen van kennis over specifieke onderwerpen én het samenbrengen van vrijwilligers om zaken niet altijd meer afzonderlijk te doen. Onderdeel van de samenwerking is ook het opnieuw oppakken van het haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstige gezamenlijke accommodatie.

Wij en RKsv Wittenhorst geloven nog altijd in de potentie én de sociaal-maatschappelijke meerwaarde hiervan. Externe expertise is hierbij nodig.

Samen verder

De concrete punten en de daaruit vloeiende acties uit het plan worden door de besturen met onze leden gedeeld. Om uitvoering te kunnen geven aan de ambities worden vanuit beide verenigingen kartrekkers aangesteld, die de schakel tussen beide verenigingen gaan vormen, maar ook de verbinders naar onze eigen vereniging. Samen met jullie, onze leden en vrijwilligers, willen we verder vorm geven aan de samenwerking om te zorgen voor een gezamenlijke toekomst van de verenigingen.

Op onze ledenvergadering 2022 zal dit samenwerkingsplan besproken worden

Bestuur HTC