default-header
HomeInvesteringsbeslissing realisatie padelbanen 

Investeringsbeslissing realisatie padelbanen 

Update: stand van zaken realisatie padelbanen – juli 2023
 
Met genoegen delen we jullie mee dat de vergunning voor de realisatie van twee padelbanen op onze tennisvereniging op 23 juni 2023 is afgegeven door de gemeente. De oplettende leden hebben wellicht deze bekendmaking ook al in de afgelopen Hallo (van donderdag 29 juni 2023) zien staan.
Op dit moment ligt de vergunning voor zes weken ter inzage en hopen we na deze periode definitief groen licht te krijgen om te starten met de realisatie van de twee padelbanen.
Wordt vervolgd.
Groet,De padelcommissie
Update: stand van zaken realisatie padelbanen – juni 2023
 
Graag praten we jullie bij over het proces van de realisatie van twee padelbanen op onze tennisvereniging. Daags na de extra ALV hebben we de vergunning bij de gemeente ingediend. Zoals jullie wellicht in de Hallo van vorige week hebben gelezen, is de beslistermijn van acht weken door de gemeente verlengd. Afgelopen dinsdag (13 juni jl.) hebben we een overleg gehad met de gemeente: zij zijn bezig met een nieuwe gebiedsvisie, waardoor ze nog enkele vragen ter toelichting hadden. Deze hebben we met elkaar besproken, waarna de intentie is uitgesproken dat de vergunning op korte termijn wordt afgegeven. Na het afgeven van de vergunning, ligt deze zes weken ter inzage. Natuurlijk zullen we jullie op de hoogte brengen als de vergunning afgegeven is: het zal ook gepubliceerd worden in de Hallo. Daarna kunnen we een start maken met een planning m.b.t. het bouwklaar maken van het gebied op ons tennispark, waar de twee padelbanen gerealiseerd gaan worden (ter hoogte van de huidige minibaan en onofficiële parkeerplaats).
Wordt vervolgd.
Groet,
De padelcommissie
Maandag 17 april 2023 – Investeringsbeslissing realisatie padelbanen 
 
Beste leden,
Op de afgelopen ALV van woensdag 8 maart, spraken we uit dat we op redelijk korte termijn een extra ALV willen inlassen omtrent de realisatie van twee padelbanen op ons tennispark. Deze datum hebben we nu kunnen vaststellen, namelijk maandag 17 april aanstaande, om 19.30 uur, in het Parkhotel in Horst.
De padelcommissie zal hun proces in het eerste deel van de ALV toelichten. Daarna zullen wij als bestuur inzoomen op onze uitgangspunten hierbij en geven we een toelichting op het financiële plaatje. Tenslotte willen we de ALV vragen om, middels stemming, mee te beslissen over de realisatie van en het investeringsvoorstel in twee padelbanen op ons tennispark.
Hopelijk tot dan!
Mede namens de padelcommissie,
Het bestuur