default-header
HomeDe toekomst van HTC: jij doet toch ook mee?

De toekomst van HTC: jij doet toch ook mee?

Beste leden,

We zijn blij om te merken dat jullie de weg naar ons tennispark goed weten te vinden: afgelopen jaar zijn er maar liefst 3073 boekingen gedaan via de KNLTB clubapp, om een baan te reserveren! Buiten deze boekingen, zien we ook dat leden (met name overdag) spontaan een baan afhangen én hebben we een grote groep vutters die op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend actief is op onze banen.

Het Parkhotel HTC Open was een groot succes: wat was het mooi om te zien dat we met een enthousiaste groep vrijwilligers een prachtig toernooi hebben kunnen realiseren! Dit toernooi heeft ons laten inzien dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor onze vereniging én dat het erg goed is voor de binding met onze vereniging dat leden elkaar niet alleen op de tennisbaan, maar ook naast de tennisbaan treffen. 

Om hier in 2023 een goed vervolg aan te geven, willen we jullie vragen deze oproep in te vullen. We willen in 2023 meer insteken op projecten en losse taken, in plaats van op commissies. Als iedereen zich opgeeft voor tenminste één project, helpen jullie de vereniging, elkaar én jezelf! Een project of losse taak is laagdrempeliger, kost minder tijd, kan ook evt vanuit thuis en zorgt er tegelijkertijd voor dat er gedurende het jaar meer georganiseerd gaat worden. Daarnaast zul je merken dat, wanneer jij je inzet als vrijwilliger, je de club (nóg) beter leert kennen, je nieuwe mensen leert kennen en jij je hierdoor meer thuis gaat voelen op ons tennispark. 

We willen voorkomen dat we, net als wat bij verschillende omliggende verenigingen al gebeurt, je een x-bedrag meer betaalt bovenop de contributie en hiermee jij je rol als vrijwilliger afkoopt. We realiseren ons wel, dat deze optie steeds dichterbij komt. Echter hebben we het gevoel dat we met deze oproep deze keuze samen met jullie niet hoeven te maken!

Kortom: welke bal pak jij op? Op naar een mooi nieuw tennisjaar!