default-header
HomeDe toekomst van HTC in gevaar!

De toekomst van HTC in gevaar!

De toekomst van HTC in gevaar!

Beste leden,

Het afgelopen jaar hebben wij als bestuur met jullie hulp veel zaken opgepakt en uitgevoerd. Denk aan het opnieuw leven inblazen van onze clubkampioenschappen dubbel, het organiseren van ons Lenssen Advies HTC Open, maar ook aan de aanleg van de padelbanen en de installatie van onze ledverlichting. Ons tennispark heeft een facelift gekregen en de sportmogelijkheden binnen onze vereniging zijn uitgebreid. We hopen dat we hier met zijn allen veel sportief plezier aan kunnen beleven. Tot zo ver het goede nieuws.

Het komende kalenderjaar zullen Iris en Jan aftreden als bestuurslid en bestaat het bestuur uit drie personen. Dit is voor de zittende bestuursleden (Marcel, Willem en Frank) niet te doen, aangezien wij op cruciale functies (een penningmeester, accommodatie en jeugd) geen bezetting meer hebben. Ons bestuur wordt per 2024 dermate klein, dat het voortbestaan van onze club in het geding komt. Met maar drie bestuursleden is het bestuur te klein om legitiem voort te bestaan. In de praktijk houdt dit in dat we het park aan de gemeente moeten overdragen en stopt het bestaan van onze vereniging!

Dit is het laatste wat wij als bestuur willen! Iedereen kan redenen bedenken om hier niet op in te gaan, maar er zijn ook genoeg redenen om dit juist, samen met ons, wél op te pakken. Laat dus vooral van je horen en kom bij ons op de lijn, voor meer informatie over bestuurstaken en andere cruciale rollen waar we dringend naar op zoek zijn (zie de bijlage onderaan deze brief, voor een toelichting).

Groet,
Het bestuur
Marcel, Willem, Frank, Iris en Jan

 

 

Een cruciale rol binnen onze vereniging, of zitting nemen in het bestuur: wat houdt dit in?

Juist dát, willen we samen met jou onderzoeken! Wat past bij je en waar word jij enthousiast van? Daar krijg je ons enthousiasme voor terug!

Je kunt je als individu bij ons melden, maar je ook met twee of misschien wel drie leden bij ons melden: hierdoor kunnen taken opgesplitst worden en blijft het voor iedereen behapbaar. Een paar keer komen kennismaken, om te onderzoeken welke taak en welke frequentie iets voor je is? Dat is altijd mogelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat nieuwe gezichten in het bestuur, voor een vernieuwde dynamiek op onze vereniging gaat zorgen. In het bestuur kunnen we met nieuwe mensen ook op zoek naar een mooie nieuwe herverdeling, zodat iedereen iets oppakt waar hij of zij energie van krijgt. Voor de toekomst, zijn de volgende rollen en taken van cruciaal belang:

  • Een penningmeester: de penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid. In deze rol vorm je samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur. Denk o.a. aan de volgende taken: het opstellen van een begroting, beheren van de betaalrekening, innen van contributies en het beoordelen van financiële situaties.
  • Een aanspreekpunt voor het toekomstige parkonderhoud: iemand die zicht houdt op de staat van ons park en ons clubgebouw en ook weet hoe het zit met de inkoop van onze producten: we hebben gemerkt dat er handjes genoeg zijn, maar juist dit aanspreekpunt zorgt ervoor dat hij/zij weet wie er wanneer aanwezig is om de handen mee uit de mouwen te steken. Ook deze rol kan met meerdere mensen samen opgepakt worden.
  • Een kartrekker voor de jeugdzaken: samen met de jeugdcommissie zorg je voor een mooie activiteitenkalender voor onze jeugd en help je mee met de uitvoering van ons jeugdbeleid.
  • Een nieuwe VCL’er (verenigingscompetitieleider). Om te voorkomen dat in de toekomst geen competitie meer gespeeld kan worden op ons park, is deze rol noodzakelijk voor ons als vereniging. Hier vinden jullie meer informatie over deze rol: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/werken-bij/word-vrijwilliger/competitieleider/. Deze rol kan ook door een klein groepje opgepakt worden, waardoor je de taken onderling kunt verdelen.

Voor een goede balans in het bestuur en op cruciale functies, juichen wij het toe als er voor de toekomst een mooie verdeling man/vrouw ontstaat. Hier streven wij als bestuur dan ook naar.