default-header
HomeALV 2024

ALV 2024

Beste leden,

Graag willen we jullie alvast informeren dit jaar de ALV als onderstaand gehouden zal worden.
Zet de datum alvast in je agenda.

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 13 maart 2024 / 19.30 h / Parkhotel Horst

Zie onder de agendapunten voor de aanstaande ALV.
Ter inzage de concept notulen van 2023.

Je kunt t/m 10 maart vragen indienen door te reageren op deze mail.
Tijdens de ALV is er natuurlijk ook ruimte voor vragen.

We zien jullie dan allemaal graag!

Mvg
Het bestuur

 

Agenda:

1. Opening

2. Korte terugblik en ingekomen stukken (zie onder jeugdbeleidsplan)

3. Vaststelling notulen ALV 2023 (zie onder notulen)

4. Ontwikkeling ledenbestand

5. Terugblik op 2023 en vooruitkijken op 2024

6. Financieel verslag boekjaar 2023

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

8. Huldiging jubilarissen

9. Attentieregeling

10. Bestuursverkiezing

11. Accommodatie en samenwerking Wittenhorst

Pauze

12. Begroting 2024

13. Vaststelling investeringsbedrag 2024

14. Rondvraag

15. Sluiting / verloting

 

Concept notulen ALV 2023