default-header
HomeALV 2023

ALV 2023

Beste leden,

Zie onder de Agenda voor de aanstaande ALV.
Ter inzage de concept notulen van 2022.

Je kunt t/m 6 maart vragen indienen door te reageren op deze mail.
Tijdens de ALV is er natuurlijk ook ruimte voor vragen.

We zien jullie dan allemaal graag!

Mvg
Het bestuur

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 8 maart 2023 / 19.30 h / Parkhotel

1. Opening

2. Korte terugblik en ingekomen stukken (zie onder jeugdbeleidsplan)

3. Vaststelling notulen ALV 2022 (zie onder notulen)

4. Ontwikkeling ledenbestand

5. Terugblik op 2022 en vooruitkijken op 2023

6. Financieel verslag boekjaar 2022

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

8. Huldiging jubilarissen

9. Attentieregeling

10. Bestuursverkiezing

11. Accommodatie en samenwerking Wittenhorst

Pauze

12. Begroting 2023

13. Vaststelling investeringsbedrag 2023

14. Rondvraag

15. Sluiting / verloting

 

Concept notulen ALV 2022