default-header
HomeALV 2022

ALV 2022

Beste leden,

Zie onder de Agenda voor de aanstaande ALV.
Ter inzage zijn een tweetal documenten toegevoegd.

Je kunt t/m 6 maart vragen indienen door te reageren op deze mail.
Tijdens de ALV is er natuurlijk ook ruimte voor vragen.

We zien jullie dan allemaal graag terug.

Mvg
Het bestuur

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 9 maart 2022 / 19.30 h / Parkhotel

1. Opening

2. Korte terugblik en ingekomen stukken (zie onder jeugdbeleidsplan)

3. Vaststelling notulen ALV 2021 (zie onder notulen)

4. Ontwikkeling ledenbestand

5. Terugblik op 2021 en vooruitkijken op 2022

6. Financieel verslag boekjaar 2021

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

8. Huldiging jubilarissen

9. Attentieregeling

10. Bestuursverkiezing

11. Accommodatie en samenwerking Wittenhorst

Pauze

12. Begroting 2022

13. Vaststelling investeringsbedrag 2022

14. Rondvraag

15. Sluiting / verloting

 

Jeugdbeleidsplan 2022-2027

Concept notulen ALV 2021

 

 

Beste leden,

De ALV zal 9-3-2022 / 19.30 h gehouden worden bij het Parkhotel.

Noteer de datum alvast in je agenda.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tot dan allemaal!