default-header
HomeUpdate werkzaamheden padelbanen

Update werkzaamheden padelbanen

Update 2 okt

Beste leden,

De aanleg van de padelbanen verloopt voorspoedig.
Met de inzet van onze vrijwilligers schiet het goed op!

Onderstaand de planning voor de komende weken:

Week 40
Klinkers verwijderen
Herstellen leidingwerk
Markeren en inmeten controleputten
Herstraten
Verwijderen struiken
Grondwerk nieuwe fietsenstalling

Week 41
Montage kooien
Aansluiten elektra

Week 42
Leggen kunstgras
Plaatsen verlichting

Week 43
Restant bestratingen
Opruimen algemeen

Tot slot zijn we nog aan het bekijken om een demontabele container te plaatsen tbv extra opslag.

 

——————————-

Beste leden,

Goed nieuws! De vergunning is verleend voor de bouw van 2 padelbanen. We gaan starten met de voorbereidende  werkzaamheden in de week van 14 augustus 2023. Vanaf deze datum kan en mag de parkeerplaats op het tennispark niet meer gebruikt worden.

De toegangsweg vanaf Graaf ter Horst kan ook niet meer gebruikt worden om te parkeren, aangezien we deze plekken gaan gebruiken voor de opslag van de klinkers. Er dient vanaf deze dag geparkeerd te worden op de parkeerplaats bij Wittenhorst.

Ook voor de toekomst is parkeren, met uitzondering van de bardienst, niet meer mogelijk op het tennispark. Dit dient te gebeuren op de parkeerplaats van Wittenhorst.

Gedurende de aanleg van de padelbanen is het mogelijk dat wij jullie gaan benaderen voor hulp bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Denk onder andere aan het leggen van de drainage leidingen en putten en het aanvoeren van klinkers bij het opnieuw bestraten van park.

 

De planning is als volgt:

Week 14 t/m 19 augustus 2023

Voorbereidende werkzaamheden bestaande uit onder andere afsluiten Kasteellaan, taxus hagen verwijderen, afbreken minibanen en verlichting minibanen verwijderen.

Week 21 t/m 26 augustus 2023

Verwijderen klinkers en opschonen terrein (Driessen + HTC), uitzetten funderingen en ontgraven funderingssleuven.

Week 28 augustus t/m 3 september 2023 (Padelution)

Wapening funderingen , Mantelbuizen elektra, Drainslangen alsmede het storten van de funderingen

Week 4 t/m 9 september 2023

Ontgraven cunetten en afvoeren grond, Aanbrengen M3C zand en verdichten en het Keuren van het  zandpakket kiwa

Week 11 t/m 16 september 2023

Aanbrengen lavalaag en verdichten, Keuren lavalaag kiwa, Betonbanden stellen, Drainagebeton aanbrengen en Draingeslangen aansluiten op riool

Week 18 t/m 23 september 2023

Electra kabels naar padelbanen, Sleuven ontgraven + dichten riool + electra

Padelbanen plaatsen, Kunstgras aanbrengen

Herstraten rondom padelbaan + inrit keukenberging, afrondende werkzaamheden en aansluiten electra

Oplevering In gebruikname