default-header
HomeAgenda ALV

Agenda ALV

Beste leden,

aanstaande 30 januari 2019 19.30 uur is de ALV in het Parkhotel Horst.
Onderstaand de agenda.

Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd, graag tot dan allemaal!

Het bestuur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Terugblik en ingekomen stukken
 3. Vaststelling notulen 2018
 4. Ontwikkeling ledenbestand
 5. Evaluatie beleidsplan 2018
 6. Financieel verslag boekjaar 2018
 7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 8. Huldiging jubilarissen
 9. Attentieregeling
 10. Samenstelling huidig/nieuw bestuur
  PAUZE
 11. Vaststelling investeringsbedrag 2019
 12. Begroting 2019
 13. Beleidsplan 2019
 14. Rondvraag
 15. Sluiting