default-header
HomeLedeninformatieVertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Aan alle sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur,

Vereniging HTC heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een  inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.

Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op voor nadere informatie of een gesprek.

De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is:

Gerty Droesen
Gertydroesen@ziggo.nl

Kijk voor meer info op de volgende site van de KNLTB.

HTC Horst wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden.  Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben per 01-01-2019. Alle leden zullen via de site en mail hierover worden geïnformeerd.