default-header
HomeLedeninformatieInformatieboekje

Informatieboekje

Beste leden,

Met ingang van dit jaar, passend in het huidige digitale tijdperk, hebben we ervoor gekozen het informatieboekje digitaal beschikbaar te stellen. Uiteraard kunnen leden altijd nog bij ons een afdruk van dit informatie-boekje aanvragen.

Het informatieboekje bevat alle relevante informatie over onze vereniging en voor onze leden. Ook treft u in dit informatieboekje alle belangrijke evenementen van het tennisseizoen aan.

Nu we het informatieboekje voortaan digitaal beschikbaar stellen, kunnen we dit ook beter actueel houden en zal het als actueel naslagwerk aan waarde winnen. Wilt u iets weten of opzoeken, raadpleeg het dan. Mist u iets, laat het ons weten.

Binnen onze vereniging zijn heel veel activiteiten en commissies. We zijn zeer trots, dat we een vereniging zijn met een uitgebreid vrijwilligerskader. We zeggen onze vrijwilligers dan ook heel hartelijke dank voor hun inzet en bijdrage aan het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Zonder vrijwilligers kan het niet. Het is dan ook van groot belang, dat het aantal vrijwilligers niet afneemt, maar juist toeneemt. Ik roep dan ook alle leden, die nog niet als vrijwilliger betrokken zijn bij onze vereniging, op om daar dit jaar een begin mee te maken. Dit kan zowel structureel als op ad hoc basis. Een ieder, mannen, vrouwen, jongens en meisjes kan naar zijn en haar mogelijkheden een bijdrage leveren. Samen zijn we aan zet om het gerealiseerde in stand te houden en verder uit te bouwen.

Tot slot wens ik u allen, mede namens mijn medebestuursleden, een heel gezellig en sportief tennisseizoen toe en graag tot ziens op ons tennispark.

Petri Alards, voorzitter HTC Horst.

 

Download hier de informatieboekjes:

Het infomatieboekje voor senioren

Het infomatieboekje voor junioren